przekonaj się o najwyższej jakości naszych usług!

ExiWork to odpowiedź na stale zmieniające się uwarunkowania rynku pracy. Obserwowana dynamika zmian oraz niestabilność koniunktury gospodarczej determinuje wprowadzanie elastycznych, optymalizujących koszty stałe rozwiązań w wielu firmach. Brak przewidywalności sprzedaży, a co za tym idzie wielkości realizowanych przychodów to najważniejszy problem firm produkcyjnych. Dotyczy to w równym stopniu firm działających w sektorze usług.

W konsekwencji firmy dążą do optymalizacji i obniżania kosztów poprzez między innymi ograniczanie się do swojej podstawowej działalności i wydzielania obszaru związanego z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników przez podmioty zewnętrzne.

Spółka ExiWork ma za zadanie oferowanie na szeroko rozumianym rynku pracy nowoczesnych, efektywnych i elastycznych form zatrudnienia umożliwiających dostosowanie poziomu zatrudnienia do bieżących potrzeb kontrahentów.

Misjaonas

Elastyczność, szybkość i skuteczność w dostosowywaniu rozwiązań w obszarze zatrudniania to nasza dewiza, dlatego dołożymy wszelkiej staranności aby nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zaowocowały wysoką jakością świadczonych usług.